سفال سقفی 20 و 25

توضیحات

سفال سقفی 20 و 25 :

کاربرد بسته به ارتفاع تیرچه کاربرد دارد یعنی تیرچه ارتفاع 20 سفال سقفی 20 و ارتفاع 25 سفال سقفی 25 استفاده می شود .

بیشترین تولید سفال سقفی مربوط به اصفهان و یزد می باشد .

برای سفیدکاری سقف نیازی به استفاده از توری مرغی یا رابیتس نمی باشد .

اگر از سفال سقفی به جای فوم سقفی استفاده گردید بعد از بتن ریزی در هنگام باز کردن جک ها باید سفال سقفی خرد شود .

بابت عدم چسبندگی سفال سقفی و بتن از پلاستیک استفاده می شود .