لوله و اتصالات تک ستاره گلپایگان

توضیحات

همیشه به یاد داشته باشید تاسیسات قلب یک ساختمان هست پس قلب خود را به دست افراد غیر متخصص نسپارید .
در فروش لوله و اتصالات کارفرما لیست وسایل مورد نیاز را که توسط تیم تاسیساتی تهیه شده را اعلام کرده و پیش فاکتور به نرخ روز دریافت می نماید .
بهتر است از شیار زن جهت عبور لوله ها استفاده شود تا کمترین تلفات مصالح را داشته باشیم .