ملات آماده مخصوص دیوار چینی و پلاستر

توضیحات

کاهش 25% وزن سازه با سبک سازی
کاهش 25% وزن میلگرد به دلیل کاهش وزن سازه نسبت به ملات ماسه و سیمان
عایق صوت ، حرارت ، قدرت چسبندگی بالا
افزایش سرعت اجرا
پرتی مصالح در حد صفر
کاهش هزینه حمل و نقل به طبقات
کاهش بار مرده ساختمان
با هر کیسه 25 کیلویی ملات آماده 10-8 متر مربع دیوارچینی می شود .
هر کیسه معادل 400 کیلو گرم ملات ماسه و سیمان می باشد .