سیمان خاکستری (سیاه)

توضیحات

گونه های سیمان چیست و هر کدام کجا کاربرد دارد؟ همانطور که می دانید سیمان ها با توجه به درصد اختلاط مواد اولیه خود ویژه گی های متفاوتی خواهند داشت. ( به طور کلی سیمان cement در بازار به صورت سیمان خاکستری ( سیاه ) و سفید نامیده می شود و فروش آن به صورت فله ای و کیسه می باشد )

بر اساس این خصوصیت و کاربردی که سیمان داردمی توان دسته بندی زیر در نظر گرفت:

1- سیمان پرتلند معمولی (ordinaryportlandcement) 2- سیمان زود مقاوم (rapid hardening cement) 3- سیمان زودگیر (Quick setting cement) 4- سیمان با سرباره کوره آهن (BLAST furnance slag cement) 5- سیمان پوزولانی (pozolana cement) 6- سیمان هیدروفوبیک (آب گریز)(HYdrophobic cement) 7- سیمان با مقاومت بسیار بالا ( ultra rapid hardening cement) 8- سیمان با حرارت کم (low heat cement) 9- سیمان با الومینای بالا( High alumina cement) 10 -سیمان سفید(white cement) 11 -سیمان ضد سولفات (Resistant sulfate cement) 12 -سیمان قلیایی کم(low alkali cement) 13 -سیمان منبسط شونده (Expansive cemen) 14- سیمان رنگی (colored cement) 15- سیمان ضداب (water proof cement) 16- سیمان با حباب زا (AIR ENTRAINING CEMENT)

درباره سیمان خاکستری:

سیمان خاکستری ماده ای است با منبع گرانولی که ضریب جذب سطحی آن به همین دلیل می باشد و از طرف دیگر به ان ماده پودری است که با امتزاج آن با آب ضریب چسبنده گی پیدا کرده و مابین جداره ها و سطوح سنگی و آجری و در بنای سازه استقامت ایجاد می کند. درصد اختلاط آن شامل : آلومینات.تری اکسید آهن.اکسید منیزیم.اکسید پتاسیم.تر اکسید منگنز.چگالی آن: 1.44گرم بر سانتی متر مکعب
موادتشکیل دهنده سیمان وابسته به نوع ترکیب آن:سیمان از ترکیبات ثابت مشخصی تشکیل می شود که تغییردرصد آن ها منجر به تغییر ویژه گی های سیمان می شود.
مواد تشکیل دهنده انواع مختلف سیمان ها: آهک.سیلیس.آلومین.اکسیدآهن هستند.در تمام گونه های سیمان این مواد به نسبت های مختلف وجود دارد.یک اپراتور باید با نقش های هر یک از این مواد (واکنش های آن ها با سایر مواد اولیه سیمان و تاثیر آن ها در شرایط مختلف محیطی آشنا باشد تا بتواند نوع سیمان مناسب برای موقعیت های مختلف را به درستی شناسه شود. در کارخانه های سیمان با تغییر ترکیب سهم هر یک از این مواد اولیه میتوان سیمان هایی با ویژه گی های مختلف از قبیل :سیمان زودگیر.سیمان کم حرارت.سیمان دیر گیر.سیمان ضد سولفات.سیمان پر مقاومت و….تولید کرد.

نقش سیمان به عنوان مواد تشکیل دهنده بتن چیست؟

سیمان سنگدانه درشت و سنگدانه ریز از مصالح مورد استفاده در بتن می باشند . سیمان به عنوان ماده چسبده واتصال دهنده در بتن مورد استفاده قرار می گیرد.چسباننده هایی از قبیل گچ و سیمان و قیر در مصالح ساختمانی انواع مختلف دارند که برخی از این چسباننده هایی ساختمان .چسبانندههای آبی(هیدرولیک)هستند و برخی دیگر در دسته چسباننده های هوایی قرار می گیرند.تفاوت چسباننده های آبی با هوایی در این است که دسته اول با آب ترکیب می شوند و دوغاب آن ها در هوا سفت و سخت می شود و می تواند درداخل آب پایداری حفظ کند.سیمان جزو چسباننده های آبی است که در ترکیب با آب سفت می شود و در داخل آب پایدار باقی می ماند.در حالی که گچ هم مانند سیمان نقش چسباننده گی دارد و در ترکیب با آب و هوا سفت می شود و به دلیل ناپایداری در آب جز چسباننده های هوایی به شمار می اید.سیمان میتواند به عنوان ماده چسبنده در بتن مصرف شود که در طی واکنش با آب خاصیت چسبنده گی از خود نشان می دهد و منجر به ایجاد سطح جذب بین سنگدانه های بتن می شود.