سنگ مالون

توضیحات

سنگ مالون جهت دیوار کشی و محوطه سازی کاربرد دارد .
به صورت قواره شده با یک طرف نما ، دو طرف کاربرد بیشتری دارد .