ریگ های رنگی دانه بندی شده

توضیحات

جهت محوطه سازی کاربرد دارد
سایز بندی شامل شکری ، خشخاشس تا اور سایز
رنگ بندی شامل قرمز ، لیمویی ، عسلی ، الوان ، مشکی ، مرمریت ، سفید ، چینی سفید ، سبز ، آجیلی ، جنگلی ، قهوه ای ، مرمر و …